Новини

28.02.2012 23:27
Реалізовано модуль "Перевірка правопису"
28.02.2012 23:27
хххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх...
28.02.2012 23:27
хххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх...
28.02.2012 23:27
хххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх...
Функції

 

Система "Контора" вдало поєднує у собі широку функціональність та прості принципи роботи:

 • Гнучка система пошуку даних за будь-якими атрибутами;
 • Гнучка система фільтрації атрибутів;
 • Формування, перегляд і друкування різноманітних звітів;
 • Використання загальноприйнятих систем класифікацій і кодування;
 • Генерація довільних шаблонів друкованих документів;
 • Контроль термінів виконання документів;
 • Створення і підтримка архівних даних;

 

 • Орієнтація на підвищення ефективності роботи всіх співробітників і підприємства в цілому, а не тільки служб діловодства.
 • Розвинуте управління контентом з повноцінною підтримкою життєвого циклу, введенням документів з різних джерел, перетворенням і зберіганням документів у різних форматах.
 • Наявність механізмів, що спрощують ідентифікацію та пошук паперових документів.
 • Можливість створення і управління у єдиній системі сховища документів практично необмеженого обсягу для різного виду контенту протягом всього життєвого циклу документів.
 • Розширена реалізація механізму електронного цифрового підпису (ЕЦП) для переходу на електронний документообіг.
 • Наявність відпрацьованої технології впровадження електронного документообігу в різних організаціях.
 • Наявність бібліотек готових рішень.
 • Можливість організації територіально розподіленої роботи в режимі «off-line» з підтримкою ієрархічної структури серверів.
 • Наявність двох способів роботи користувачів з системою: через desktop-клієнта (повноцінний Windows-інтерфейс) і через веб-клієнт (за допомогою веб-браузера).
 • Можливість організації обміну електронними документами з ЕЦП між різними організаціями, навіть якщо вони використовують різні системи документообігу або не використовують їх взагалі.
 • Висока масштабованість системи, що забезпечує роботу тисяч користувачів і зберігання мільйонів різних документів.
 • Наявність розвиненого інструментарію, що дозволяє швидко адаптувати систему, інтегрувати її з іншими системами, а також власними силами модифікувати з урахуванням розвитку підприємства.
 • Відповідність українським стандартам, нормам діловодства та управління.